Back to top

Drupalsnack 18: Git init/clone

Sändningsdatum: 
2013-11-05
Vi pratar versionshantering med Git. Verktyg, kommandon, inställningar, arbetsflöden och en del annat. Vi avslutar som vanligt med nyheter, nya lanseringar samt modultips från Drupalsfären.

Länkar till moduler, webbplatser och tjänster vi pratade om i detta avsnitt:

Bra resurser för att lära sig om Git

Git verktyg

Webbtjänster för Git

(Mer Git grejor längre ned.)

Nya webbplatser med Drupal

Modultipset

Nyheter

Git-kommandon vi gick igenom

 • git init
 • git status
 • git add
 • git commit
 • git diff
 • git branch
 • git checkout
 • git clone
 • git fetch
 • git merge
 • git pull
 • git push
 • git merge –no-ff
 • git rebase
 • git stash
 • git gc
 • git bisect

Git completion och prompt

Med git brukar det följa med en git-completion.* fil för olika shells. Läs på hur man aktiverar den så får du tab complete på git kommandon, branches etc. Otroligt smidigt och tidsbesparande!

Det går också att få shell prompten att visa aktuell branch, status och annat. Sök efter information om “git prompt” så finns en uppsjö av information och exempel.

Git ignore

I filen gitignore kan man ange vilka filer man vill att git ska ignorera. Som i exemplet från Fredrik nedan kan man ha en i sin hemmamapp, den kommer alltid att vara aktiv. Sedan kan man ha en specifik per projekt också.

Fil: ~/.gitignore

*.a
*.o
*.py[co]
*.so
*.sw[nop]
*.tmp
*.patch
*.orig
*.sql
*.gz
*.tar
*.zip
*~
.#*
[#]*#
.DS_Store

Git config

I hemmamappen finns också en git config fil. Här är exempel från Fredriks config fil. Kopiera inte dessa rakt av utan kolla upp vad kommandona gör först.

 • core / trustctime fungerar inte alltid så bra i OS X och kan ge falska besked om att en fil är ändrad när den inte är det.
 • push / default gör att git inte försöker köra push på alla brancher när man kör “git push” utan bara aktuell branch till aktuell remote branch med samma namn. Varför detta inte är det förvalda beteendet i git har jag inte sett några svar på.
 • branch / autosetuprebase är för de som gillar ett rebase baserat arbetsflöde som standard.

Fil: ~/.gitconfig

[user]
 name = Kalle Svensson
 email = kalle@exempel.se

[core]
 excludesfile = ~/.gitignore
 trustctime = false
 whitespace = tab-in-indent,trailing-space

[alias]
 br = branch
 co = checkout
 ci = commit
 cia = commit -a
 cim = commit -m
 cima = commit -am
 ciam = commit --amend -m
 st = status
 cp = cherry-pick
 w = whatchanged
 df = diff --patch-with-stat
 dfs = diff --staged --patch-with-stat
 l = log
 ll = log --oneline --decorate
 hist = log --pretty=format:\"%h %ad | %s%d [%an]\" --graph --date=short

[color]
 ui = auto
 whitespace = red reverse

[push]
 default = upstream
[branch]
 autosetuprebase = always

Några exempel från Fredriks fil med shell aliaser

# Git stuff
alias g='git'
alias gg='git grep -I --line-number --heading'
alias ga='git add -u .'
alias gaa='git add --all .'
alias gci='git commit -a -m'
alias gcm='git commit -m'
alias gcam='git commit --amend -m'
alias gst='git status -sb'
alias gcp='git cherry-pick'
alias gbr='git branch'
alias gfo='git fetch origin'
alias gfu='git fetch upstream'
alias gp='git push'
alias gpo='git push -u origin'
alias gl='git pull'
alias glu='git pull upstream'
alias glnr='git pull --no-rebase'
alias grm='git rebase origin/master'
alias gmn='git merge --no-ff'
alias gsl='git stash list'

gsa () {
 git stash apply stash@{$1}
}

gss () {
 git stash save "$@"
}

gra () {
 git remote add $2 git@github.com:$2/$1.git
}

# tig stuff
alias t='tig'
alias tst='tig status'