Back to top

Drupalsnack 34: Sätta upp servrar med Ansible

Sändningsdatum: 
2014-08-29
Både Kristoffer och Fredrik har börjat använda Ansible under sommaren och går igenom sina erfarenheter. Varför vi både valde Ansible, hur det kan användas för att sätta upp såväl produktions-servrar för Drupal som lokala utvecklingsmiljöer. Hur Ansible fungerar med Aegir.

Länkar till moduler, webbplatser och tjänster vi pratade om i detta avsnitt:

Sätta upp servrar med Ansible

Eftersnack