Back to top

Drupalsnack 35: REST APIer och OAuth 2

Sändningsdatum: 
2014-09-15
Vi pratar REST APIer för att få ut/in data mellan Drupal och andra system plus OAuth 2 för att logga in i Drupal med sitt Google/Twitter/Facebook konto etc.