Back to top

Drupalsnack 62: Drupalutbildning

Sändningsdatum: 
2016-04-22
Adam och Kristoffer pratar om Drupalutbildning som finns i Sverige och globalt. Vi pratar även om vidareutbildning i ditt dagliga arbete, där bloggläsning från Drupal Planet och screencasts och videofilmer är bra utbildningsmaterial.