Back to top

Drupalsnack 69: Let's Encrypt

Sändningsdatum: 
2016-10-21
Vi pratar Let's Encrypt, en tjänst från EFF och Mozilla m. fl. som ger ut gratis certifikat för SSL/TLS. Tidigare kostade det en del pengar att skaffa certifikat som webb-läsare känner igen, nu kan vi använda SSL/TLS för allt! Drupalsnack.se använder sedan en tid ett Let's Encrypt cert.