Back to top

Drupalsnack 71: Drupalmodulens kretslopp

Sändningsdatum: 
2016-12-07
Moduler är vi alla beroende av. I detta avsnitt talar vi om hur modulerna föds, växer och växer. Vad behöver du göra som modulskapare/maintainer? Vilken information och verktyg finns på Drupal.org och vilket ansvar får man. Avsnittet gästas också av Jake Stanich från Understandit.