Back to top

Drupalsnack 80: Drupalcon Vienna 2017

Sändningsdatum: 
2017-10-09
Adam och Kristoffer samtalar om de bästa sessionerna från Drupalcon. Diskussion om keynotes. På plats i Wien gjordes även intervjuer med Johanna och Andreas från Lunds Universitet och Tomas från Digitalist. Vi diskuterar även Drupal(con) Europe 2018.