Back to top

Drupalsnack 90: Tid, tid, tid

Sändningsdatum: 
2019-05-22
När det gäller tid så finns det mycket att diskutera. Adam och Kristoffer zoomar in på några av aspekterna som är aktuella när man jobbar - tidsregistrering, tidsuppskattning, tidsleverans.